parametrické rovnice křivkyRovnice x=a(t), y=b(t), z=c(t), kde a(t), b(t), c(t) jsou funkce proměnné (parametru) t a x, y, z jsou souřadnice bodu křivky odpovídajícího parametru t. Jde-li o křivku v rovině, třetí vztah z=c(t) odpadá. Probíhá-li t nějaký uzavřený interval a jsou-li funkce a(t), b(t), c(t) spojité a nedávají-li dvě různé hodnoty parametru t z tohoto intervalu týž bod křivky, pak bod (x, y, z) proběhne oblouk křivky. Například x=t, y = t2 jsou parametrické rovnice paraboly y=x2. Přiřazení parametru t bodům křivky se nazývá parametrizace křivky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 10. 2007
Autor: -red-

Reklama: