parametrická funkceFunkce závislá na parametru. Například je-li ƒ(x, p) reálná funkce dvou proměnných, lze druhou proměnnou považovat za parametr, funkce ƒ je pak parametrická funkce s parametrem p. Při výpočtech se považuje parametr za konstantu a nakonec se zkoumá závislost výsledků na parametru.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: