paralická pánevGeologie / Hornictví
Uhelná pánev s autochtonními uhelnými ložisky z bažin a rašelinišť při pobřeží přímořských oblastí. Střídají se souvrství sladkovodní (s uhelnými slojemi) s jílovci (s mořskou faunou).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2007
Autor: -red-

Reklama: