paralelní chodElektrická technologie, chod transformátorů – transformátory pracující paralelně, jsou-li připojeny na společnou elektrickou rozvodnou síť a pracují-li na společné přípojnice. Pro paralelní chod transformátorů musí být splněny podmínky: a) stejné jmenovité vstupní a výstupní napětí; b) stejný převod; c) přibližně stejné napětí nakrátko; d) stejný hodinový úhel (u trojfázových transformátorů fázový posun mezi fázorem vstupního a výstupního napětí. Úhel 30° představuje jednu hodinu). V energetice paralelního chodu alternátorů je podmíněn spolehlivým zabezpečením dodávky energie, udržováním napětí, kmitočtu, kompenzací účiníku. Pro paralelní chod alternátorů je nutno dodržet: a) stejné jmenovité napětí, stejný kmitočet, stejný sled fází. Generátory pracující s nestejným svorkovým napětím pracují paralelně přes blokové transformátory. Připojení alternátoru na síť je nutno provést v okamžiku, když se fázové hodnoty napětí sítě a generátoru rovnají a když mají stejnou fázi.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 9. 2000
Autor: -red-

Reklama: