parahnědozemIllimerizovaný půdní typ tvořící se pod lesními porosty. Matečným substrátem parahnědozemě je nejčastěji spraš. Profil parahnědozemě charakterizuje světlý eluviální horizont lístkovité struktury a tmavohnědý iluviální horizont polyedrické struktury s koloidními povlaky. V důsledku zhutnění iluviálního horizontu bývá u parahnědozemě častý sklon k oglejení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-