paragenezeDomněnka o podstatě dědičnosti vyslovená roku 1868 Ch. R. Darwinem. Předpokládá, že každá vlastnost organismu se přenáší na potomstvo nejen pohlavními, nýbrž i somatickými (tělními) buňkami, a to prostřednictvím malých částeček (gemulí), které pronikají do pohlavních buněk ze všech ostatních buněk organismu. Od této hypotézy Darwin později ustoupil.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 2. 2004
Autor: -red-

Reklama: