paradigmaJazykověda, a) souhrn ohýbaných tvarů při skloňování a časování. Mluvnický vzor, b) souhrn jazykovědných jednotek téže syntaktické nebo sémantické třídy, které jsou v daném kontextu navzájem zaměnitelné.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: lexém.

Reklama: