paradigmaFilozofie
Filozofie, v Kuhnově pojetí vývoje vědy komplexně filozofických, metodologických i sociálně psychologických koncepcí určujících v určité historické etapě volbu vědecké problematiky i způsob jejího řešeni. Paradigma reprezentuje v teoretické rovině kumulativní etapu ve vývoji nějaké disciplíny, specifikuje způsob myšlení i výzkumnou činnost vědců a charakterizuje fázi tzv. normální vědy. Viz také vědecká revoluce.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 10. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: anomálie vývoje vědy, disciplinární matice, jádro teorie, kopernikánský obrat.

Reklama: