parabolické zrcadloZrcadlo, jehož funkční plocha je vytvořena rotací vrcholové paraboly okolo její osy. Zobrazení nekonečně vzdálených bodů na optické ose zrcadla není zatíženo otvo rovou vadou. Parabolické zrcadlo se používá jako koncentrátor ve slunečních pecích malého výkonu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: sluneční vařič.