parabiózaBiologie
Biologie, soužití dvou nebo několika organismů spojených pokusně v jeden celek. Experimentálně se spojují vývojová stadia, mláďata i dospělé organismy. Parabióza slouží ke studiu ovlivnění individuální charakteristiky jedince, například navození imunologické snášenlivosti, a ke studiu součinnosti orgánových soustav a jejich řídících složek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2006
Autor: -red-