pantomimika[Řečtina], výrazné pohyby celého těla sledující vědomý (uvědomovaný) či nevědomý (neuvědomovaný) komunikační obsah, soubor pohybů (zvláště rukou) vyjadřující vnitřní pohnutky a stavy člověka, tvořící součást jeho expresívních projevů, výrazový prostředek (projev) neverbální komunikace, používaný na úrovni spontánního i záměrného chování. Jako cílený a účelově orientovaný expresívní komplex je pantomimika důležitou součástí přirozené komunikace (abeceda hluchoněmých) i uměleckého ztvárnění (pantomima).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 5. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: mimika.