pantografElektrotechnika / Městská doprava
doprava a elektrotechnika zařízení k přívodu elektrického proudu z troleje do motorového vozidla v podobě rámu, přitlačovaného k troleji pružinami; pohyblivý sběrač proudu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 11. 2002
Autor: -red-