panská jednotaŠlechta
Svaz katolické a kališnické šlechty proti revolučnímu husitství. Počátky ve spojení s pražany v roce 1423, v roce 1424 poražena Žižkou u Malešova. Vrchol moci v roce 1434, kdy v květnu zvítězila u Lipan nad polními vojsky táborů a sirotků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-