pansexualismus[Pansexualizmus], názor (učení), podle kterého má veškeré lidské jednání původ v sexuálních aktivitách, jimiž je neustále modifikováno; redukovaný, zjednodušený a zvulgarizovaný výklad motivační struktury člověka, oklešťující ve formě uměle vytvořené protidoktríny kauzální psychologický výklad některých aspektů lidské motivace a lidského chování. Ve své extrémní podobě se pansexualismus snaží vysvětlovat veškerou motivaci sexuálně, častěji však zveličuje význam raně sexuálních zážitků a sexuálních složek v motivační struktuře člověka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: