panplane[Penplejn, angličtina], zeměpis plošiny vzniklé splynutím dílčích náplavových plošin (nivy velkých toků spiynulé s nivami jejich přítoků).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: