panovnická družinaSkupina osob bezprostředně závisÍých na panovníkovi. Byla brannou oporou panovnické moci, příslušníci panovnické družiny byli postupně pověřováni správními funkcemi jak v přímém okruhu knížete (krále) dvorské družiny, tak i v hranicích celého státu (hradská organizace). Početní růst panovnické družiny byl předpokladem ke vzniku státní družiny. Z panovnické družiny vznikala její diferenciací a nabýváním pozemkového vlastnictví feudální šlechta.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2006
Autor: -red-