panošŠlechta
Od 14. století v českých zemích příslušník nižší šlechty, držitel svobodného statku. Od začátku 15. století panoš jako zvláštní společenská vrstva, splývali se svobodníky nebo se stali nobilitními příslušníky tzv. vladyckého stavu. Název panoš se udržel i nadále a byl jím označován mladý šlechtic sloužící v družině mocného pána. Mnoho panošů nacházelo uplatnění ve vojenských službách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: rytíř, vladyka.