panonGeologie
[Podle římské provincie Panonie], geologie, regionální stupeň svrchního miocénu centrální Paratethydy střední Evropy; zavedený 1879. Je rovnocenný s mladším tortonem mediteránní oblasti a s mladším sarmatem a meotem východní Paratethydy. Fauna má brakický charakter (Congeria, Ostracoda).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: atická fáze vrásnění, Jihomoravská pánev.