panleukopenie kočekParvoviróza koček, feline panleucopenia, cat distemper – infekční virové onemocnění nejčastěji postihuje nejmladší věkové kategorie, zejména v chovech s vysokou koncentrací zvířat. Onemocnění způsobuje parvovirus s jednovláknitou DNA jevící výraznou afinitu k dělícím se buňkám. K nakažení virem dochází perorálně nebo vdechnutím. Zdrojem původce nemoci může být kontaminovaná voda a krmivo, trus, zvratky, sliny a moč od infikovaných zvířat. Virus se poprvé pomnoží na mandlích a dotud se dostává krví do celého organismu, zejména do dělících se buněk epitelu střeva a kostní dřeně, kde postihuje hlavně bílou krevní řadu. U březích koček proniká přes placentu a způsobuje potraty v první polovině gravidity. U nenarozených koťat v druhé polovině březosti postihuje virus nervové buňky mozečku. Panleukopenie se vyskytuje ve čtyřech formách. Forma perakutní se projeví náhlým úhynem koťat bez dalších doprovodných klinických příznaků. Perinatální forma postihuje zejména koťata infikovaná virem ještě v děloze či při porodu. Klinické příznaky se začínají rozvíjet až v době, kdy se koťata sama pohybují, tedy od třetího týdne věku. Typicky se vyskytují nekoordinované pohyby a dysmetrie, třes a snížená tělesná teplota. Základní životní funkce však nejsou ovlivněny a takto postižené kotě se může dožít vysokého věku. Klasická akutní forma se vyskytuje u koťat zhruba od věku šesti týdnů a starších. Inkubační doba trvá jen dva až deset dní. Během prvních hodin po infekci se objevují tyto příznaky: letargie, nechutenství, zvracení a horečka. V dalších dnech lze pozorovat úporný průjem s následnou dehydratací kotěte. Dále se objevuje bledost sliznic a pokles teploty pod normální hodnoty. Hodnoty krve se vyznačují poklesem počtu bílých krvinek. U starších koček v dobré kondici se může onemocnění projevit subklinicky, tedy pouze s několikadenním přechodném nechutenství a zvýšenou teplotou. Preventivním opatřením chránícím před vypuknutí nemoci je vakcinace. Koťata se poprvé vakcinují od osmého do desátého týdne, poté se každý třetí až čtvrtý týden do věku dvanácti až šestnácti týdnů provádí revakcinace. Po dokončení tohoto vakcinačního schématu se provádí pravidelná každoroční revakcinace.

Datum vytvoření: 1. 7. 2008
Datum aktualizace: 1. 7. 2008
Autor: -vc-