panislámismusPolitologie
[Panislámizmus], nábožensko-politické ideologie založené na představě, že islám je základem nadnárodního a nadtřídního společenství muslimů a že politické sjednocení muslimů pod vedením chalífy je nadřazeno všem jiným politickým a státním seskupením. Panislámismus vznikl koncem 19. století v době formování kapitalistických vztahů a pronikání evropského imperialismu do zemí Blízkého východu. Hlavním cílem panislámismu bylo tehdy uchování nezávislosti feudálních států a vytvoření takových islámských politických struktur, které by byly schopné zabránit imperialistické expanzi. Ideologie panislámismu se však dostala do rozporu s ideologií vznikajícího buržoázního nacionalismu. Panislámismus se tak stal ideologickou zbraní osmanské říše a později i mladotureckého hnutí. Posledním projevem protikolonistického zaměření panislámismu bylo chalífátské hnutí v Indii. Po VŘSR se panislámismus stal ve Střední Asii nástrojem kontrarevoluce. Za 2. světové války byl panislámismus využíván k vyvolávání rozkolu v národně osvobozeneckém hnutí hlavně v zemích Blízkého východu. Pod záminkou obrany před nacistickým Německem měl posloužit k upevněni pozic koloniálních mocností.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Džamáluddín Afghání.