panikaPsychologie
[Panyka, francouzština < řečtina], sociálně psychologický fenomén charakterizující spontánní, nekorigované a afektivně podbarvené skupinové chování. Je typická rychlým zmnožováním iracionálních složek ve strategii chování, umocňováním emocionálních komponent rozhodování, nekoordinovaností interakčních, komunikačních a informačních vazeb, snížením rozumové kontroly chování a výraznou tendencí k extrémním reakcím. Nejčastějším vyvolávajícím podnětem paniky je dezinformovanost uvnitř určité sociální struktury, která ve spojeni s atmosférou napětí či očekávání může nabýt (nejčastěji po iniciaci indiferentní události) formy davové psychózy.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-