pangkorská smlouvaPolitologie
Dohoda uzavřená mezi náčelníky z Peraku (Malajsie) a Velkou Británií v lednu 1824 v osadě Pangkor. Na základě pangkorské smlouvy byl v Peraku jmenován britský rezident, jenž musel být žádán o radu ve všech záležitostech kromě náboženství a zvykového práva. Pangkorská smlouva se stala modelem pro další protektorátní smlouvy, jejichž prostřednictvím bylo na přelomu 19.–20. století vytvořeno britské Malajsko.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2007
Autor: -red-