pánevGeologie
Geologie, vhloubená geomorfologická jednotka, obklopená na všech stranách vyšším reliéfem, podmíněná tektonicky, s výplní (na rozdíl od kotliny) pánvovitě uložených usazených hornin, genezí spjatých se vznikem této geomorfologické jednotky. Má ploché, mírně zvlněné dno s malou výškovou členitostí, s rázem ploché pahorkatiny až plošiny, bez ohledu na nadmořskou výšku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2000
Autor: -red-

Reklama: