panelová stavbaStavebnictví
Konstrukční systém (desková konstrukce), používaný hromadně pro obytné montované stavby, jehož stavební prvky jsou nosné stěnové panely, panely ve stěnách kolmých k průčelí, vnější obvodové panely nosné nebo výplňové, stropní panely a vnitřní dělicí bytové příčky. Střecha panelové stavby bývá plochá. Panelové stavby jsou náročnější na včasnou údržbu, než byly stavební konstrukce dřívější. Architektonické rozmanitosti panelových staveb lze dosáhnout jen ve velmi omezené míře. Tuhost panelových staveb, menší než u staveb monolitických, je zajišťována svařením ok, která vyčnívají z panelů, a zálivkou z cementové malty. Základní panelové prvky se doplňují prefabrikovaným schodištěm a bytovými jádry. Viz také prostorová prefabrikace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: prostorová prefabrikace.