panelSociologie
Sociologie, termín pro neměnný počet osob nebo stavů, v nichž se tyto osoby za určitých podmínek nacházejí. Počínání těchto osob je analyzováno z určitých hledisek stejným způsobem v pravidelných časových odstupech, studuji se především změny v názorech, míněních a motivacích, jež vedou ke změnám postojů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 8. 2006
Autor: -red-