Panamerická uniePan-American Union, Unión Panamericana – a) sdruženi latinskoamerických států a USA, založena roku 1889 na 1. panamerické konferenci ve Washingtonu. V letech 1889–1902 známá jako Mezinárodní svaz amerických republik pro výměnu hospodářských informací, v letech 1902–10 jako Mezinárodní byro amerických republik a v letech 1910–48 jako Panamerická unie, která byla organizační formou panamerikanismu a nástrojem severoamerického imperialismu v Latinské Americe. Po roku 1948 na činnost Panamerické unie navázala OAS; b) v letech 1948–70 název pro ústřední stálý orgán (generální sekretariát) OAS.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 11. 2000
Autor: -red-