PanMytologie
Řecká mytologie, Pán – venkovský bůh stád a lesů, uctívaný zvláště pastýři a lovci; podle báje oblíbený všemi olympskými bohy. Pocházel z Arkádie, kde se údajně toulal za nocí po pastvinách v doprovodu nymf. Jeho polozvířecí vzhled (hustá srst, kozlí kopyta, rohy, bradá a ocas) dokládá pozůstatky thériomorfsmu. V mladší tradici je Pan pokládán za člena Dionýsovy družiny, v níž měI vlastní průvodce (Panísky, mladší Pany, jejíchž vznik je mytologicky i časově nejasný). Od svého průvodu se Pan někdy odlučoval a těm, kteří ho rušili, naháněl „panický“ strach svým křikem. Pan měl jako všechna božstva schopnost věštit a tomuto umění prý naučil i Apollóna. Jeho věštírny byly zejména v Lykosúře (Arkádie) a v Troizéně. Oficiální kult Pana existoval v mnoha městech, v Athénách po bitvě u Marathónu. V Římě byl Pan ztotožněn s Faunem. Zvláštního významu nabyl Pan v pozdějších výkladech mystiků, kteří v jeho jméně viděli symbol absolutna (řecky pan = všechno).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Min.

Reklama: