pampa(Španělština < indiánské jazyky], biom nebo rostlinná formace rozkládající se v Jižní Americe v oblasti mírného pásu, od And k Atlantskému oceánu. Převládají suchomilné trávy (kavyly, plané druhy prosa a paspaly). Typičtí živočichové jsou viskača, tinama, nandu. Dnes jsou pampy využívány hlavně jako pastviny skotu a koní nebo jsou rozorány pro pěstování obilí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: nandu, step.

Reklama: