paměťové médiumInformatika
Informatika, zařízení nebo materiál, na kterém je možné zaznamenávat údaje (například paměťový obvod EPROM, SSD disk, pevný disk, flash disk, optický disk – BluRayDVD-R, CD-R, magnetická páska, děrná páska, děrné štítky). Prvními paměťovými médii byla elektromechanická média, jako papírové děrné štítky a papírové děrné pásky. Jejich použití se objevuje ještě před nástupem počítačů Neumannova typu, na přelomu 19. a 20. století například při sčítání lidu. V 50. letech s nástupem počítačů se začínají používat papírové děrné šítky a později i děrné pásky, které se v praxi udržely u sálových počítačů až do 80. let 20. století. Souběžně nastoupila jako paměťové médium jadérková paměť, adresovatelné pole feritových jadérek, která se magnetizací stala nositeli bitové informace. Dále s nástupem polovodičové techniky se začaly používat polovodičové paměti a jejich kapacita rychle stoupala. S osobními počítači dochází v 80. letech 20. století k významnému rozšíření tzv. floppy disků, známých později spíše jako diskety a později i pevných disků. Moderní paměťová média se vyznačují vysokou kapacitou a vysokou rychlostí záznamu a čtení. Druhá dekáda 21. století přináší do běžné praxe technologii SSD disků, dostatečně vysokých kapacit, aby mohly nahradit pevné disky s rotujícími plotnami. Současně se zpřístupňují služby poskytování paměťového prostoru v datových centrech tzv. cloud (anglicky oblak), přístupných odkudkoliv, kde je připojení k internetu, čímž se snižuje dosavadní význam fyzických přenosných paměťových médií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2016
Autor: -red-

Reklama: