památková zónaArchitektura
Území sídelního útvaru (popřípadě jeho části), historického prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty. V případě částí historických měst se vyhlašují městské památkové zóny u souborů lidových staveb vesnické památkové zóny u významných částí krajinných celků krajinné památkové zóny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: