památková rezervaceArchitektura
Území, jehož charakter a prostředí určují významné kulturní památky a jejich soubory uchované v historickém vývoji. V případě hisrtorických měst nebo jejich jader jsou prohlašovány městské památkové rezervace, u souborů lidových staveb vesnické památkové rezervace a u celků archeologické povahy archeologické památkové rezervace. V českých zemích vyhlašuje památkové rezervace ministerstvo kultury, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány. Zřízení památkové rezervace sleduje zvýšenou ochranu památkového celku, jeho uchování a obnovu. Způsob ochrany a režim obnovy je určen výnosem ministerstva kultury o zřízení památkové rezervace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: městské blatorické jádro.

Reklama: