paluba lodiLodě
Horizontální vodotěsná plošina uzavírající shora trup (ochranná paluba, která je hlavní). Je proražena jícny a průlezy. Jako nepravé paluby se označují další vodorovné předěly trupu. U osobních lodí bývá nad hlavní palubou lodi ještě tzv. bouřková (hurikánová) paluba. Různé části palub se dělí podle funkce například na můstkové, člunové, ubytovací.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: dromon, galeota, lodní dělo, trup plavidla.