palivový článekElektrotechnika / Chemie

Galvanický článek pro přímou přeměnu chemické energie v elektrickou. Na jeho elektrodách vzniká elektrický proud reakcí plynného paliva (vodíku, uhlovodíku) s okysličovadlem (s kyslíkem nebo se vzduchem) probíhající pod tlakem, jehož velikost je závislá na zrnění elektrod. Při chodu kyslíkovodíkového palivového článku probíhají tyto děje: a) plyny difundují póry elektrody k fázovému rozhraní elektrody, plynu a elektrolytu; b) plyny se adsorbují na stěnách elektrody a jejích molekuly se rozpadají na atomy, které se ionizují. Vedlejším produktem reakce je voda, která se musí z palivového článku odstraňovat (v nízkoteplotním palivovém článku při 100 °C, ve vysokoteplotním při teplotě nad 550 °C). Palivové články jsou zdrojem stejnosměrného proudu, jejž lze použít pro účely trakční nebo telekomunikační.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: přímá přeměna.