palivoenergetická bilance[Palivoenergetycká], druh bilance, která vyjadřuje základní vazby v palivoenergetickém hospodářství. Zahrnuje zdroje, spotřebu a ztráty energií ve srovnatelných jednotkách, za určitý proces, objekt (zařízení, podnik, odvětví) nebo území a za určitý časový úsek. Zdroje v bilanci jsou dány domácími zdroji paliv, vodní energie a jiných druhů energie, množstvím dovážené energie a rozsahem druhotných zdrojů energie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: