palivoLátka většinou organického původu, která spalováním za podmínek hospodářsky a hygienicky přijatelných uvolňuje teplo, popřípadě světlo. Rozeznávají se paliva tuhá (dřevo, lignit, rašelina, hnědé uhlí, černé uhlí, antracit, koks), paliva kapalná (ropa, syntetické uhlovodíky, alkohol, benzín) a plynná (zemní plyn, svítiplyn, generátorový plyn, bioplyn). Podle původu se dělí na paliva přírodní a paliva umělá, získaná z přírodních paliv zušlechtěním, nebo vyrobená synteticky.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 1. 2004
Autor: -red-