palisádový parenchymBotanika
Botanika, pletivo pod pokožkou svrchní strany dorziventrálních listů, tvořené protáhlými buňkami (ve směru kolmém na povrch listu), které obsahují množství chloroplastů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 2. 2004
Autor: -red-