paleosormGeologie
[Řečtina], starší složka složené horniny nebo ložiska, například boční hornina v rudní žíle nebo metasomatickém ložisku nebo starší složka migmatitu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 12. 2006
Autor: -red-