paleosolyVelmi staré půdy vyskytující se v oblastech, kde nedošlo k rozrušení dřívějšího půdního pokryvu. Nejstarší paleosoly jsou ferrahtické a ferrsialitické (železokřemičité) půdy tropických a subtropických oblastí. Jako pohřbené relikty se obdobné útvary vyskytují i v oblastech, kde současné podmínky neodpovídají jejich tvorbě.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: