paleopotamologieČást geomorfologie zabývající se vývojem řek a říční sítě hlavně v pleistocénu a mladších třetihorách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 10. 2006
Autor: -red-