paleopatologiePravěk
Vědní disciplína, která zkoumá patologické jevy v pravěkých populacích, pokud jsou zachytitelné na kosterních pozůstatcích (revma, tbc), a doplňuje tak celkový obraz dějinného vývoje.

Datum vytvoření: 5. 10. 2000
Datum aktualizace: 5. 10. 2000
Autor: -PS-

Reklama: