paleomagnetismus[Paleomagnetyzmus], vědní obor studující dřívější geomagnetické pole na základě magnetizace hornin různého stáří. Horniny v době svého vzniku nabývaly magnetizaci, jejíž směr odpovídá tehdejšímu magnetickému poli Země. Paleomagnetické metody umožňují stanovit pohyb geomagnetického pólu v geologické minulosti Země. Obdobně zůstává zachován směr magnetizace například u hliněných pecí z doby, kdy došlo k jejich vypálení, což se užívá ke stanovení chronologie.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: archeomagnetismus, magnetické pole Země.