paleoekologieOdvětví paleontologie zabývající se výzkumem vztahů organismu k prostředí v minulých epochách života na Zemi. Pomoci ekologických metod a poznatků ze současnosti snaží se z nálezů fosilního materiálu sestavit obraz ekologických vazeb organismů navzájem i k jejich tehdejšímu životnímu prostředí. Dělí se na paleoautekologii, která studuje jednotlivé druhy, a na paleosynekologii, jež studuje fosilní společenstva.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 11. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: syngenetika.

Reklama: