paleodemografiePravěk
Vědní disciplína zkoumající otázky vývoje a složení pravěkých populací v souvislosti s hospodářským, kulturním a přírodním prostředím (porodnost, průměrnou délku života, úmrtnost hustotu obyvatelstva).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 12. 2008
Autor: -red-