paleobiochemieBiochemie / Paleontologie
Vědní obor zkoumající chemickou stavbu vymřelých organismů a chemické pochody při fosilizaci v nich probíhající.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 11. 2006
Autor: -red-

Reklama: