paleoasijské jazykyJazykověda
Paleosibiřské jazyky – označení geneticky různorodých jazyků drobných národů severní a severovýchodní Asie. Jsou to jazyky afixálně aglutinační (některé ergativní nebo polysyntetioké): čukčské (čukčština, korjačtina, itelmenština), nivština (giljačtina), jukagirština (odulština), ketština (jeniselská osťáčtina), ainština. Někdy je k paleoasijským jazykům řazena i skupina eskymácko-aleutských jazyků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: