paleo-



[Řečtina] – první část složených slov s významem minulý, dávný, předvěký, starý, starší, nejstarší (paleocén).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 10. 2006
Autor: -red-

Reklama: