palearktická oblastGeografie / Zoologie
[Palearktycká], Palearktis ¨- zoogeografická oblast zahrnující Evropu včetně Islandu, část Asie bez indomalajské oblasti a část severní Afriky (na sever od obratníku Raka) včetně atlantských ostrovů, dále Arábii, přední Asii po řeku Indus a Asii na sever od Himálaje a řeky Jang-c'-tiangu; Beringovou úžinou je oddělena od nearktické oblasti. Zaujímá rozlohu přibližně 52 mil.km2 (tj. 39 % území pevniny). Významná zvířena: kůň, skot, srnec, ovce, bažanti. Palearktická oblast se dělí na několik podoblastí: eurosibiřskou (evrosibiřskou), mediteránní, středoasijskou a východopalearktickou. Viz také holarktická oblast.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: zoogeografické členění.