palatin[Palatýn, latina], nejvyšší dvorský úředník v Uhrách, zástupce panovníka na soudě a nejvyšší velitel vojska. Od 14. století byl palatin volen stavy na sněmech. Jeho pravomoc byla vymezena roku 1485. Do roku 1848 předsedal sněmu, místodržitelské radě a též sedmipanskému soudu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 2. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amadeus, Ferenc Wesselényi, István Verböczy, Matúš Čák Trenčiansky, Pál Esterházy, Štefan Illésházy, Viktor Štěpán z habsburskolotrinské dynastie, Wesselényiho spiknutí.