paketizace cihel[Paketyzace], sádkování cihel – svázání cihel ocelovou nebo polyetylénovou páskou do svazku (paketu), se kterým lze manipulovat mechanickým zařízením.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2006
Autor: -red-