pákaSport, a) v řeckořímském zápasu, v zápasu ve volném stylu a v džudu chvat prováděný z pokleku, při němž útočník vyvíjí hlavní tlak pomocí páky na ramena, paže nebo šíji soupeře. Rozlišují se páky podramenní a na paži; b) ve veslování nesprávné pojmenování násady vesla s lopatkou (vnější páka), nebo rukojeti vesla (vnitřní páka).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Reklama: